“โสภิต สุจริตกุล” แนะงานสร้างสรรค์ไอเดียด้วยคุณค่าแห่งศาสตร์และศิลป์ Advance AR-ID หัวข้อ Area ทางข่องสุวรรณภูมิ 3 ส.ค.59